I N C U N A B L E S ?¿?¿

dimecres, d’abril 01, 2009

Un incunable= ens referim a aquells documents que es van elaborar durant els primers temps de la impremta, fins l'any 1500.
Doncs la Biblioteca de Catalunya ha digitalitzat algunes d'aquestes peces de museu i nosaltres les podem veure des de casa,
Us posem un exemplar de l'obra Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, data del 1497.

Títol: A honor, lahor e gloria de nostre se[n]yor D[e]u Iesu Christ e d[e]la gloriosa sacratissima uerge Maria mare sua senyorra [sic] nostra, come[n]ca la letra d[e]l p[re]se[n]t libre apellat Tira[n]t lo Bla[n]ch / dirigida p[er] mosse[n] Ioanot Matorell [sic] caualler al sere[n]issimo pri[n]cep don Ferrando de Portogal


Si us ha agradat el tema de la digitalització de documents i voleu veure revistes, fotografies, mapes antics etc. visiteu:
Memòria Digital de Catalunya [consultat : 1 abril 2009]

També et pot agradar

0 comentaris